Ako to funguje

 

Proces

Organizácia zájazdu prebieha v nasledovných krokoch:

 • Krok 1: Vyberte si zájazd z ponuky alebo si ho premyslite podľa vlastných požiadaviek

 • Krok 2: Zašleme vám predbežnú cenovú kalkuláciu, konzultácia s účastníkmi

 • Krok 3: Predstavenie predbežného itineráru cesty, konzultácie

 • Krok 4: Podpis zmluvy o konzultačných službách a fakturácia našich služieb

 • Krok 5: Zakúpenie letenky, hotelov, auto z požičovne, poistenia, víz

 • Krok 6: Odovzdanie konečného itineráru, cestujte a vychutnávajte si USA

Podmienky

Všetky informácie a služby, ktoré poskytovateľ poskytuje záujemcovi sú poskytované poskytovateľom na základe jeho poznatkov a skúseností, avšak poskytovateľ negarantuje, že nemohlo dôjsť k zmene týchto skutočností. Informácie a služby podľa tejto zmluvy poskytovateľ poskytuje ako odporúčania záujemcovi, o čom je záujemca výslovne poučený a záujemca sa následne sám rozhodne či vstúpi do zmluvných vzťahov s tretími osobami a či využije všetky možnosti a služby odporúčané mu poskytovateľom. Vzhľadom k tomu poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek rozdiely medzi skutočnými podmienkami za akých záujemca vstúpi do zmluvného vzťahu s treťou osobou v porovnaní s podmienkami uvedenými v poskytovateľom poskytnutých informáciách a odporúčaniach.

navlastnetriko.sk

 • nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou a neposkytuje služby v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • odplatne poskytuje záujemcom informácie o možnostiach výhodného nákupu leteniek, ubytovania, prenájmu vozidiel, a poskytuje svoje know-how ohľadne ciest a pobytu v zahraničí.
 • zároveň odplatne poskytuje záujemcom plánovanie odporúčaných trás na cestách v zahraničí a asistenciu a poradenstvo pred a počas pobytu v zahraničí.
 • neuzatvára v mene a na účet záujemcu žiadne zmluvy
 • poskytuje vyššie uvedené informácie a služby, pričom je na rozhodnutí samotného záujemcu či vo svojom mene a na svoj účet vstúpi do zmluvných vzťahov mu odporúčaných
 • nepreberá žiadnu zodpovednosť ani neručí za splnenie záväzkov tretích osôb, s ktorými odporučila záujemcovi uzavretie zmluvy.