Víza

Od novembra 2008 môžu slovenskí občania cestovať do USA na bezvízový program. Na vycestovanie v rámci bezvízového programu potrebujete biometrický pas, schválenú cestovnú autorizáciu (ESTA) a Vaša cesta nesmie trvať dlhšie ako 90 dní. Bezvízový program a ESTA sú určené len na turistické alebo súkromné služobné cesty.

Podmienky, ktoré musí spĺňať pas

V júni 2009 sa na Slovensku zažala vydávať nová verzia biometrických pasov. Avšak pamätajte, že slovenskí občania môžu používať na cestovanie každý biometrický pas, teda i staršiu verziu. To znamená, že Slováci môžu cestovať na každý pas vydaný po januári 2008, pretože pasy vydané po tomto dátume obsahujú biometrické údaje.

Cestujúci, ktorých pas bol vydaný po januári 2008 NEMUSIA žiadať o nový pas na cestovanie v rámci bezvízového programu.

Počnúc 20.januárom 2010, cestujúcim do USA na bezvízový program nebude umožnený vstup na palubu lietadla bez schválenej cestovnej autorizácie.

Poplatok za turistické víza je vo výške 14 $.

Formulár ESTA na požiadanie turistických víz nájdete na oficiálnych stránkach programu ESTA