New York, Los Angeles a oddych na Havaji

ny-la-havajDĺžka trvania zájazdu: 14 nocí

Dĺžka trasy: transport medzi miestami letecky

Počet navštívených miest: 3

Počet navštívených národných parkov a prírodných rezervácií: 0

Odporúčaný kalendárny mesiac na zájazd: apríl - jún, september - október