To najlepšie zo Západu USA

naj-west-usaDĺžka trvania zájazdu: 17 nocí

Dĺžka trasy: cca 4960 km

Počet navštívených miest: 3

Počet navštívených národných parkov a prírodných rezervácií: 14

Odporúčaný kalendárny mesiac na zájazd: apríl - október

1.  Rapid City
2.  Mount Rushmore
3.  Yellowstone NP
4.  Grand Teton NP, Moab
5.  Arches NP
6.  Monument Valley
7.  Grand Canyon
8.  Antelope Canyon, Horsehoe Bend
9.  Bryce Canyon NP, Zion NP
10.  Las Vegas
11. Death Valley
12.  Sylvan Lake
13.  Los Angeles
14.  Sequoia NP
15.  Yosemity NP
16.  San Francisco